Lean Manufacturing Engineer (m/f) Automotive - CZ

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industrie / Tier 1 / Interior / Assembly 
Area: Czech Republic - Northern Prague

Tasks:
 

 • Permanent search for wastes and continuous improvement (CI) activities and opportunities at plant level.
 • Training, on job training and development of lean practices at plant level.
 • Standard OpEx Reporting to Corporate Level
 • Ensure the implementation of the 5S Management System
 • Align lean manufacturing activities with Plant Manager and Plant Management Team
 • Schedule, organize and facilitate workshops and trainings for employees at plant level in accordance with Corporate OpEx
 • Assist in finding root cause of problems by CI projects (e.g. via A3 methodology)
 • Monthly OES Self-Assessment (chapter 10&11) to assure sustainability for Standardized Work, Operational Excellence
 • Monthly OpEx reporting to Regional OpEx Manager.
 • Participation on regular lean manufacturing network meeting and the morning meeting at shopfloor
 • Ensure necessary communication within the Plant and the Lean Manufacturing network with Regional OpEx Manager
 • Initiate Potential Analysis for Strategic Planning via e.g. Value Stream Mapping (VSM). 
 • Ensure lean methodologies are involved in new projects at Plant level.


Profile:
 

 • Min. 2 years’ experience in production/logistics processes, preferably within automotive industry
 • good knowledge of business context and industry parameters
 • experience in industrial assembly processes (JIS)
 • Technical background / education in engineering / production / logistics processes
 • Ability and motivation to coach the colleagues
 • Knowledge of operational process management or the willingness to learn
 • First or good knowledge of lean management tools (Kanban, 5S, Kaizen, One-Piece-Flow, FMEA, TPM etc.)
 • Communication and facilitation experience
 • Hands-On mentality and standing
 • Open to give Juniors or candidates from similar  a chance to grow and learn


Nápln práce:
 

 • Prubežné hledání úspor a možností k neustálému zlepšování v rámci spolecnosti
 • Školení a vzdelávání zamestnancu v oblasti principu štíhlé výroby
 • OE reporting v rámci korporace
 • Zajištení implementace systému 5S
 • Uplatnování systému štíhlé výroby (LEAN) ve spolupráci s Plant manažerem a s vedením spolecnosti
 • Plánovaní, organizace a provádení školení zamestnancu 
 • Využívání metodiky A3 pri hledání prícin problému
 • Mesícní OES Self – Assesment k zajištení udržitelnosti standardizované práce Operational Excellence
 • Úcast na pravidelných firemních poradách LEAN a na ranních poradách ve výrobe
 • Zajištení nezbytné komunikace mezi závodem, týmem LEAN a reginálním manažerem OpEx
 • Analyzuje strategické plánování prostrednictvím VSM (Value Stream Mapping)
 • Zajištuje implementaci LEAN metod do nových projektu v rámci závodu


Požadujeme:
 

 • Min. 2 roky praxe ve výrobe / logistice, nejlépe v oboru automotive
 • Znalost spojitosti obchodních a výrobních parametru
 • Zkušenosti s procesy JIS
 • Vzdelání v oblasti techniky / strojírenství / výroby / logistických procesu
 • Schopnost vést tým a motivovat a vzdelávat spolupracovníky
 • Znalost metodiky LEAN (Kanban, 5S, Kaizen, One-Piece-Flow, FMEA, TPM etc.)
 • Schopnost komunikace a vyjednávání
 • Praktické zkušenosti, schopnost rešit problémy
 • Schopnost predávat zkušenosti mladším

 

Please send us your application via email. For further information or if you have any questions please don’t hesitate to contact us. Your contact person is Ms. Alke Siemer.

 

Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt online. Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte mit Angabe der Kennziffer MM2301, des nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Für Fragen und Auskünfte zur Position steht Ihnen Frau Alke Siemer unter der Telefonnummer (+49)421 33 10 00-62 gerne zur Verfügung.
Absolute Diskretion und vertraulicher Umgang mit Ihren Daten ist für uns selbstverständlich.