Kierowców pojazdów ci??arowych z prawem jazdy CE

Do pracy w Niemczech szukamy (Berlin, Bremen, Chemnitz, Dortmund, Essen, Dresden, Duisburg, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, Koblenz, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Stuttgart, Würzburg, Wuppertal)

Kierowców pojazdów ci??arowych z prawem jazdy CE

Wymagane europejskie prawo jazdy CE, karta kierowcy oraz minimum roczne do?wiadczenie w prowadzeniu samochodu ci??arowego. Znajomo?? j?zyka niemieckiego jest warunkiem koniecznym, przynajmniej na poziomie A2. Posiadanie w?asnego samochodu osobowego

na terenie Niemiec jest równie? konieczne.

FAHR-ZEIToferuje:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie, diety, comiesi?czne dodatki na dojazdy do Polski
  • Zarobki: 1800 € - 2000 € netto na miesi?c
  • Praca wy??cznie od poniedzia?ku do pi?tku, wolne weekendy

(oko?o 45 godzin tygodniowo)

  • Praca w transporcie bliskim w ró?nych bran?ach jak np.usuwanie odpadów, artyku?y spo?ywcze, materia? budowlany lub logistyka
  • Punktualne i uczciwe wyp?aty
  • Przyzwoite zakwaterowanie na terenie Niemiec
  • Przyjazn? atmosfer? pracy.

Podanie prosz? sk?ada? :

  • Na adres: bewerbung1@fahr-zeit.de
  • Telefonicznie: 0049-160-906 70 699 Natalia Francioso
  • Lub bezpo?rednio tutaj: http://polski.fahr-zeit.de

Zajmiemy sie pa?stwa przyjazdem do Niemiec oraz zorganizujemy zakwaterownie.

Udzielamy wsparcia przy wszystkich sprawach formalnych i urz?dowych w Niemczech

oraz pomo?emy z?o?y? wniosek o przyznanie „Kindergeld” w wysokosci 192,00 € miesi?cznie na ka?de dziecko.

http://polski.fahr-zeit.de/